PageRank ikon ingyen


 


 

   

SZENNYVÍZ-BUCSA.HU 

 

 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL

 

 

 

 

SÁRRÉTI CIVILEK
 

 
 

Ingyenes céginformáció! 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Untitled Document
Letölthető rendeletek:
 
Anyakönyvi rendelet_módosított egységes szerkezetben
 
Szervezeti és Működési Szabályzat
 
Módosított szociális rendelet _ egységes szerkezetben
 
Helyi adó rendelet _ módosított _2017 január 1-jétő
 
Térítési díj rendelet módosításokkal egységes szerke
 
2016. évi költségvetési rendelet
 
Helyi Építési Szabályzat rendelet
 
Helyi adó rendelet (kommunális, iparűzési) módosított
 
Szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az
 
Közterület rendelet - egységes
 
Közterület használati díjaról szóló rendelet módosí
 
A 2015. évi költségvetési rendelet
 
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
 
1. melléklet a Bucsa Község Önkormányzata által nyújt
 
A lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
 
A háziorvosi körzetek módosításáról szóló rendelet
 
Szervezeti és Működési Szabályzat _ új
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önk
 
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolato
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgá
 
Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési r
 
Közterület elnevezése rendelet
 
LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
 
Igazgatási szünet rendelet
 
Közbeszerzési Szabályzat 2012 február 1-jétől érvény
 
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
 
2011. évi zárszámadási rendelet
 
2010. évi zárszámadási rendelet
 
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési re
 
2009 évi zárszámadásról
 
Vagyonrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
 
Köztisztviselők illetmény rendelete
Bucsa Község Önkormányzatának 1/2010.(II.11.)sz. rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, juttatások szabályozásáról, díjazások és juttatások pénzügyi fedezetéről
 
Gyermekvédelmi rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(XII.23.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
 
2010. évi költségvetés módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(IX.09.) sz. rendelete a 6/2010.(II.16.) sz. az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
 
2009. évi költségvetés módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2010.(IV.28.) sz. rendelete a többször módosított 1/2009.(II.23.) sz.az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
 
2010. évi költségvetési rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) sz. rendelete az önkormányzat költségvetéséről
 
Címerrendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001.(V.18.) sz. rendelete Bucsa Község jelképeiről, azok használatáról
 
Házi gondozási körzetek
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(X.28.) sz. rendelete a házi gondozási körzetekről
 
Háziorvosi körzetek
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2005.(II.26.) sz. rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról
 
Rendelet a kitüntetések adományozásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
 
Temetőrendelet
Bucsa Község Önkormányzatának a 14/2007.(IX.28.) sz. rendelete a temetőről és temetkezésről
 
Helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2007.(XI.12.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
 
Állattartási rendelet
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(VI.07.) sz. rendelete az állattartás rendjéről
 
Védett gesztenyefasor
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/1998.(II.5.) számú rendelete egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról
 
Környezetvédelmi Program
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2003.(XI.29.)sz.rendelete Bucsa Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programjáról